Quintana Arias, R. F. (2016). Medicina tradicional en la comunidad de San Basilio de Palenque. Nova, 14(25), 67–93. https://doi.org/10.22490/24629448.1731